Peugeot Air Hybrid går på luft

Full artikel finns att läsa på:

Byt Bil

—————

Nedan en film på hur det fungerar

Categories: ,