Öppet idag: 9-17

| Tel. +358 18 32990 |
sv Swedish

Registerbeskrivning

1. Registerinnehavare

HåWe-bil Ab (0652281-1)
Pb 112 (Dalvägen 1)
22101 Mariehamn (22150 Jomala)

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

Niclas Fagerlund
tel. 018 32990
e-post. info(a)hawe.ax

3. Registrets namn/benämning

Kundregister HåWe-bil Ab

4. Ändamålet för användning av personuppgifter i kundregistret

Huvudsyftet med insamlingen av personuppgifter är att upprätthålla en hög servicenivå i samband med bilköp och verkstadsbesök men även till omkringliggande uppgifter vid bilköp där personuppgifter krävs. Användningssyftet med hanteringen av personuppgifter är i enlighet med personuppgiftslagens allmänna förutsättningar för behandling (Personuppgiftslagen 8 §).

5. Registrets innehåll

Av de registrerade sparas en del eller samtliga av följande uppgifter

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Postadress
  • E-post
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Uppgifter på bil som den registrerade äger eller innehar
  • Kontaktvägar: Telefon, E-post, Brev

6. Lagenliga personuppgiftskällor

Personuppgifter insamlas i första hand direkt av den registrerade. Med lov av den registrerade kan uppgifterna även inhämtas från tredje part (t.ex. Motorfordonsbyråns bilregister eller motsvarande register).

7. Lagenlig överlåtelse av personuppgifter

Personuppgifter kan överlåtas till registerhållarens samarbetspartners (finansieringsbolag, bilimportörer) med den registrerades godkännande. Normalt lämnas inga personuppgifter ut till tredje part i marknadsförings- eller annat syfte.

8. Överföring av uppgifter till område utanför EU eller ETA

Inga uppgifter överförs.

9. Principer för skyddet av registret

Beroende på uppgifternas lagring är de skyddade i låsta, alarmerade utrymmen och/eller av lösenord. Övervakningen av lagringsplatserna är korrekt, tillförlitlig och säker.
Endast behörig, på förhand utsedda personer, har tillgång till registret.
Uppgifterna lagras i enlighet med gällande lagstiftning.

10. Registrets kontroll-, förbuds- och uppdateringsrättigheter

Den registrerade har rätt att, utan kostnad, kontrollera vilka uppgifter som finns lagrade om hen i registret.
Frågor gällande kontrollrättighet skall göras skriftligen och undertecknas varefter det skall skickas till adressen i punkt 1.
Om uppgifterna i registret är felaktiga eller strider mot personuppgiftslagen, har den registrerade rätt att få uppgifterna rättade omedelbart.
Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att neka registerinnehavaren att använda dennes uppgifter för direktmarknadsföring, distansförsäljning samt för marknads- och åsiktsundersökningar.